Senior Home in Baddegama - Sri Lanka

De Lotusbloem symboliseert

goddelijke geboorte en zuiverheid.

1/7

ROB'S ED. FARM

Medio 2012 werd het idee opgevat, om een grondstuk aan te kopen en hierop groenten, fruit ,thee en specerijen te gaan verbouwen. Ja zelfs kippen en koeien te gaan houden om met de opbrengst het Senehasa huis, maar ook de v.d. Looij school (een maal per dag krijgen de kids te eten), het Sambodhi huis en Lotus Hill, selfsupporting te laten worden. De Senehasa en v.d. Looij foundation, sloegen samen met Porta Mosana de handen ineen, om dit project van de grond te krijgen.

 

Onder de bezielende leiding van Robbert Dautzenberg, hij maakte in Sri Lanka een zeer uitgebreid studierapport over de haalbaarheid van dit project, werd aan de plannen vorm gegeven. Al snel werd het plan opgevat om twee vliegen in een klap te slaan en tevens een opleiding tot boer of tuinder voor enkele jongeren uit de buurt op te starten.

 

Rob's Educational Farm

Samen met de plaatselijke organisaties zal dit leerproject worden opgezet. Omdat er nogal wat wilde dieren in deze regio rondlopen, is het wel noodzakelijk om het grondstuk van een deugdelijke omheining te voorzien. Ook zal er in de toekomst een opslagruimte annex leslokaal worden gebouwd. Voorlopig worden de ruimtes van het Senehasa huis hiervoor ingezet.

 

De werkzaamheden op het aangekochte perceel zijn gestart medio april 2013. Als eerste moest er een omheining gemaakt worden en een toegangspoort door onze vaste aannemer met technische ondersteuning van de vrijwilligers Jef Wessels en Max Quaedvlieg die daarvoor drie maanden (van april t/m juni 2013) in Baddegama verbleven. Verder werd er een waterput geslagen en een buitentoilet gebouwd. Zodra het terrein vrij gemaakt is kan gestart worden met de aanleg van de groentenbedden. De volgende werkzaamheden zullen zijn het bouwen van een beheerdersverblijf met leslokaaltje, kippenhok met ren een een watertoren.

 

Kijk hiernaast naar de beginwerkzaanheden op het perceel. Het kapen van enkele bomen, het ter plekke verwerken van de stammen, het handmatig uitgraven van de fundering, het bouwen van de afrasterings- muren, het plaatsen van de betonpalen voor het gaas en het bouwen van de waterput en het buitentoilet.

 

 

Hiernaast een fotoverslag van Jef Wessels die in Badegama werkte van 03-01-2014 tot 30-01-2014.

Hij heeft een begin gemaakt van het beheerdershuis en stucadoorswerkzaamheden in het Sambodhi huis.        >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van 8 t/m 27 februari 2014 was Tiny Maas met de groep jongeren van het Porta Mosana College Maastricht in Baddegama. Hier alvast 3 foto's van het project Rob's Educational Farm wat men daar weer heeft afgewerkt.

De eerste foto was bij aankomst en de tweede van het project tot nu toe. Verder is het terrein vrij gemaakt van onkruid voor de aanplant van nieuwe tuinplanten.         >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van 24 januari t/m 11 februari 2015 was Tiny Maas met de groep jongeren van het Porta Mosana College Maastricht wederom in Baddegama. De groep werkte een paar dagen mee aan het project Rob's Educational Farm. o.a. het plaatsen van de kozijnen en het egalizeren van tuinaarde.                                               >

 

De Limburger 2 maart 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In april 2015 reisde Jef Wessels wederom voor één maand naar Sri Lanka voor de aanleg van electriciteit

en voor het verfwerk van het boerderijtje/leslokaal op Rob's Educationel Farm. Op 6 juli 2015 werd REF officieel voor geopend verklaard. Het restant van het verfwerk werd voltooid door een zestal jongeren van het Stella Maris college, die in juli 2015 voor een aantal weken afreisden naar Sri Lanka. De van der Looij Foundation liet samen met de stichting Senehasa een keuken en toilet aanleggen in het gebouw, dat nu helemaal klaar is.

 

1/43

Onze missie is het Senehasa Senior Home te Baddegama in de loop van de tijd uit laten groeien tot een zelfvoor-zienend centrum voor (ouderen)zorg.

We zoeken vrijwilligers

die het organiseren van fondswervende activiteiten willen ondersteunen.

 

Heeft u interesse?

Laat het ons weten!

Als u de activiteiten van de stichting Senehasa wilt ondersteunen, weet dan dat uw bijdrage zeer welkom is.

Uw bijdrage gaat linea recta naar het project.

1/41
1/3
1/14
1/6

In januari 2016 verbleef Tiny Maas met een 15-tal jongeren in Sri Lanka en zij zetten zich in voor de aanleg van groente- en fruitbedden.

Langzaam maar zeker komt REF in het stadium dat gestart kan worden met de eigenlijke taken, namelijk het geven van land- en tuinbouwonderwijs voor jonge Sri-Lankaanse scholieren en het beplanten van de farm met gewassen zoals bananen, thee, kokosnoot, kaneel, fruit en groenten, zodat we over een paar jaar flink kunnen oogsten en de opbrengsten ervan mogen gebruiken voor het Senior Home en aanbieden op lokale markten. Lees hier het reisverslag.

 

 

 

Klik hier voor meer verslagen.

1/9