Senior Home in Baddegama - Sri Lanka

De Lotusbloem symboliseert

goddelijke geboorte en zuiverheid.

1/12

ONZE MISSIE

Het Senehasa Senior Home biedt in 4 groepswoningen huisvesting aan 48 zorgbehoevende ouderen. Naast deze 4 groepswoningen kent het complex een hoofdgebouw van waaruit wijkactiviteiten worden ontwikkeld. In dit hoofdgebouw is tevens een keuken, een restaurant een optische ruimte en een ziekenboeg gehuisvest.

 

In het hoofdgebouw is een dokterskamer ingericht, waar huisartsen uit het dorp Baddegama regelmatig spreekuur houden. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de medische zorg in het Senior Home. Medio 2011 gaven de doktoren en onze locatiemanager Shantha Annasiwatte aan, dat enkele bewoners vanwege hun aandoening een beroep moesten kunnen doen op de faciliteiten van de ziekenboeg.  Mede hierdoor bleek een aanvullende investering voor een sanitaire unit met o.a. rolstoel toegankelijke douches en toiletten en een warmwatervoorziening, in de vorm van een boiler op zonnecollectoren, noodzakelijk. Het bestuur besloot dit initiatief te steunen en kon begin 2012, vol trots, mede door de steun van vele donateurs, deze waardevolle voorziening in gebruik nemen.

 

Er is gekozen voor een geleidelijke instroom van de bewoners om de medewerkers de gelegenheid te geven om mee te groeien met de zorgvraag en tevens de nodige ervaring op te doen. Op dit moment wonen er 35 ouderen. Ze wonen er met veel plezier en zijn dankbaar voor de mogelijkheden die wij hun bieden. Naarmate de mensen er langer wonen, neemt hun zorgvraag toe. Soms dienen er zich nieuwe (zorg)vragen aan waar een antwoord op moet worden gevonden. We hebben bewust gekozen voor een geleidelijke ontwikkeling van het zorgcentrum. We hebben er met opzet niet naar gestreefd direct een Nederlands model te introduceren. Uiteraard speelt de ervaring en opvattingen van onze ouderenzorg een rol bij de realisatie van onze plannen. Maar het huis moet vooral inspelen op de lokale behoeften en rekening houden met hun eigen cultuur.

Onze missie is het Senehasa Senior Home te Baddegama in de loop van de tijd uit laten groeien tot een zelfvoor-zienend centrum voor (ouderen)zorg.

We zoeken vrijwilligers

die het organiseren van fondswervende activiteiten willen ondersteunen.

 

Heeft u interesse?

Laat het ons weten!

Als u de activiteiten van de stichting Senehasa wilt ondersteunen, weet dan dat uw bijdrage zeer welkom is.

Uw bijdrage gaat linea recta naar het project.